CB_GETDROPPEDCONTROLRECT

Aplikácia odošle hlásenie CB_GETDROPPEDCONTROLRECT na načítanie obrazovkových súradniciach kvapka-down zoznamom rozbaľovacie pole.

CB_GETDROPPEDCONTROLRECT wParam = 0;             / / neboli použité; musí byť nulový lParam = (LPARAM) RECT FAR komponentu(*) lprc; / / address konštrukcie RECT 
 

Parametre

lprc
Hodnota lParam. Smerník na RECT štruktúry, ktorá je získať súradnice.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak sa správu nepodarí, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

So zoznamom polí prehľad, rozbaľovacieho poľa správy, RECT

Index