Znak vsuvky viditeľnosť

Po definovaní podľa znaku vsuvky na Zviditeľnite podľa znaku vsuvky použiť funkciu ShowCaret . Pri zobrazení podľa znaku vsuvky automaticky začne blikať. Tuhé vsuvka zobrazíte systému Invertuje každý pixel v obdĺžniku; Sivé vsuvka zobrazíte systému Invertuje každý pixel; Ak chcete zobraziť bitovú mapu vsuvky, systému Invertuje len biele bitov bitovej mapy.

Index