BM_CLICK

Aplikácia odošle hlásenie BM_CLICK na simuláciu používateľ stlačí tlačidlo. Toto hlásenie spôsobuje tlačidlo dostať WM_LBUTTONDOWN a WM_LBUTTONUP správu a tlačidlo rodičovské okno hlásenie oznámenia BN_CLICKED.

BM_CLICK wParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0;     / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Poznámky

Ak je tlačidlo v dialógovom okne a dialógovom okne nie je aktívny, BM_CLICK správy môže zlyhať. Na zabezpečenie úspechu v tejto situácii volať funkciu SetActiveWindow chcete aktivovať okno pred odoslaním správy BM_CLICK na tlačidlo.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.5 alebo novšia verzia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy, BN_CLICKED, SetActiveWindow, WM_LBUTTONDOWN, WM_LBUTTONUP

Index