Tlačidlo farebné správy

Systém poskytuje predvolené farby hodnoty pre tlačidlá. Systém odošle správu WM_CTLCOLORBTN tlačidlo rodičovské okno pred tlačidla. Táto správa obsahuje rukoväť na tlačidlo zariadenie kontext a rukoväť dieťaťa okna. Rodičovské okno môžete použiť tieto rukoväte na zmenu tlačidlo text a farby pozadia. Nasledujúca tabuľka zobrazuje predvolené tlačidlo farebné hodnoty.

Hodnota Prvok farebné
COLOR_BTNFACE Tlačidlo tváre.
COLOR_BTNHIGHLIGHT Zvýrazniť oblasť (hornej a ľavej hrany) tlačidlo.
COLOR_BTNSHADOW Tieň oblasti (dno a pravé hrany) tlačidlo.
COLOR_BTNTEXT Obyčajný (nongrayed) text v poli tlačidlá.
COLOR_GRAYTEXT So zdravotným postihnutím (sivé) text v tlačidlá. Táto farba nastavená na 0 Ak aktuálny ovládač obrazovky nepodporuje plnú sivá farbu.
COLOR_WINDOW Pozadie okien.
COLOR_WINDOWFRAME Okenné rámy.
COLOR_WINDOWTEXT Text v systéme windows.

Aplikáciu môžete načítať predvolených hodnôt pre tieto farby volaním GetSysColor funkcia alebo nastavenie hodnoty volaním SetSysColors funkciu. Ďalšie informácie o systéme farieb nájdete v časti Systémové informácie. Ďalšie informácie o použití farby s ovládacími prvkami pozri kontroly.

Index