Prístupnosť

Rozhranie API systému Win32 poskytuje súbor funkcie na zjednodušenie ovládania jednoduchšie pre osoby so zdravotným postihnutím využívať počítačov. Tento prehľad opisuje funkcie poskytované zjednodušenia ovládania a Win32 funkcií a štruktúry na kontrolu týchto funkcií.

Informácie o ďalších funkciách zjednodušenia ovládania nájdete v časti Microsoft Active Accessibility.

Index