PropEnumProcEx

Funcția PropEnumProcEx este o funcție de apel invers definite de aplicare cu funcția EnumPropsEx . Funcția primește proprietate intrările din lista de proprietăți o fereastră. Tip PROPENUMPROCEX definește un indicator pentru această funcție de apel invers. PropEnumProcEx este un substituent pentru numele de funcție definită de aplicare.

(BOOL apel INVERS PropEnumProcEx HWND  hwnd, / / ocupa de fereastra cu proprietateaLPTSTRlpszString, / / șir de componente de proprietateMÂNERhData, / / date ocupa componente de proprietateDWORDdwData / / definite de aplicarea datelor);
 

Parametrii

hwnd
Ocupa în fereastra Listă ale căror proprietate este fiind enumerate.
lpszString
Indicatorul la un șir null-terminated. Acest șir este componenta șir de o intrare listă de proprietate. Acest lucru este șirul care a fost specificat, împreună cu un mâner de date, când proprietatea a fost adăugat la lista de proprietăți a ferestrei via un apel la funcția de SetProp.
hData
Mâner pentru date. Acest mâner este componenta de date de o proprietate lista de intrare.
dwData
Date cerere-definite. Aceasta este valoarea care s-a specificat în parametrul lParam de apel la EnumPropsEx care a inițiat enumerare.

Valorile întroarse

Întoarce TRUE pentru a continua proprietate listă enumerare.

Întoarce FALSE pentru a opri proprietate listă enumerare.

Observații

Următoarele restric?ii se aplică la această funcție de apel invers:

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Definite de utilizator.
Unicode:Definit ca prototipuri Unicode și ANSI.

A se vedea, de asemenea

Fereastra Proprietăți prezentare generală, funcții de proprietate fereastra, EnumProps, EnumPropsEx, PropEnumProc, RemoveProp, SetProp

Index