Cota fereastra Proprietăți pentru o fereastră dată

În exemplul următor, funcția EnumPropsEx liste identificatori de șir de proprietățile ferestrei pentru fereastra identificat de variabila definite de aplicare hwndSubclass. Această funcție se bazează pe funcția de apel invers definite de aplicarea WinPropProc pentru a afișa siruri de caractere în zone a ferestrei client.

EnumPropsEx (hwndSubclass, WinPropProc, NULL); 
 
/ / WinPropProc este o funcție de apel invers definite de aplicare / / care listează o proprietate de fereastra. 
 
WinPropProc de apel INVERS BOOL (HWND hwndSubclass, / / ocupa de fereastra cu proprietatea LPCSTR lpszString, / / proprietatea șir sau atom MÂNER hData) / / date ocupa {static int nProp = 1;  / / proprietatea Contor TCHAR tchBuffer [tampon]; / / extins-string tampon int nSize;        / / dimensiune șir în tampon HDC hdc;         / / dispozitiv-context ocupa hdc = GetDC(hwndSubclass); 
 
  / / Afișa fereastra proprietatea șir în zonă client. 
 
  nDimensiune = sprintf (tchBuffer, "WinProp % d: % s", nProp ++, lpszString); 
  TextOut (hdc, 10, nProp * 20, tchBuffer, nDimensiune); 
 
  ReleaseDC (hwndSubclass, hdc); 
 
  întoarce TRUE; 
} 

 

Index