Nonclient-zona componente

Zona nonclient de o fereastră poate include un titlu bar, meniul Fereastră, minimiza și maximizarea, butoane, calibrarea frontieră și barele de defilare orizontale ?i verticale. Cererea poate crea o fereastră cu unul sau mai multe din aceste componente, specificând următoarele stiluri în funcția de CreateWindowEx.

Stil Descriere
WS_CAPTION Creează o fereastră care are o bară de titlu (include stilul WS_BORDER).
WS_HSCROLL Creează o fereastră care are o bară de defilare orizontală.
WS_MAXIMIZEBOX Creează o fereastră care are un buton de maximizare. Nu pot fi combinate cu stilul de WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_MINIMIZEBOX Creează o fereastră care are un buton de Minimizare. Nu pot fi combinate cu stilul de WS_EX_CONTEXTHELP.
WS_SYSMENU Creează o fereastră care are o fereastră-meniu în bara sa de titlu. Stilul de WS_CAPTION, de asemenea, trebuie să fie specificate.
WS_VSCROLL Creează o fereastră care are o bară de defilare verticală.

Index