Chenar fereastră

O fereastră poate avea una din următoarele stiluri bordură.

Stil chenar Descriere
WS_BORDER Creează o fereastră cu un chenar subțire-line.
WS_DLGFRAME Creează o fereastră cu un chenar dublu, un stil de obicei folosit cu casetele de dialog. O fereastră cu acest stil nu au o bară de titlu.
WS_EX_DLGMODALFRAME Creează o fereastră cu un chenar dublu. Spre deosebire de stilul WS_DLGFRAME, o cerere, de asemenea, posibilitatea să specificați stilul WS_CAPTION pentru a crea o bară de titlu pentru fereastra.
WS_EX_STATICEDGE Creează o fereastră cu un stil de chenar tridimensional destinate să fie utilizate pentru articolele care nu acceptă intrare de la utilizator.
WS_THICKFRAME Creează o fereastră cu un chenar de dimensionare.

O fereastră cu stilul WS_OVERLAPPED sau WS_POPUPWINDOW are stilul WS_BORDER implicit. Unul dintre alte stiluri de frontieră trebuie să fie combinate cu stilul WS_OVERLAPPED sau WS_POPUPWINDOW pentru a da o fereastră suprapus un stil de chenar diferit.

Dacă nici un stil de chenar este specificată pentru o fereastră cu stilul WS_POPUP sau WS_CHILD, sistemul creează un chenar fereastră. Cererea poate utiliza windows margini copil să împărțiți fereastra părinte client zona păstrând diviziunile invizibil pentru utilizator.

Index