CLIENTCREATESTRUCT

Structura CLIENTCREATESTRUCT conține informații despre meniul și prima multiple document interface (MDI) fereastra copil de o fereastra de client MDI. O cerere trece un indicator pe această structură ca parametrul lpvParam al funcției CreateWindow atunci când creați o fereastra de client MDI.

typedef struct tagCLIENTCREATESTRUCT {/ / CSC MÂNER hWindowMenu; 
    UINT idFirstChild; 
} CLIENTCREATESTRUCT 

 

Membrii

hWindowMenu
Mâner meniul fereastra aplicației MDI. O cerere de MDI poate prelua Acest mâner din meniul ferestrei MDI cadru utilizând funcția GetSubMenu.
idFirstChild
Precizează identificatorul fereastra copil din fereastra copil MDI primul creat. Sistemul incrementează identificatorul pentru fiecare suplimentare MDI copil fereastra aplicare creează ?i reassigns identificatori atunci când aplicarea distruge o fereastră să păstreze intervalul de identificatori contigue. Aceste identificatori sunt utilizate în WM_COMMAND mesajele trimise ferestrei aplicației MDI cadru când o fereastră de copil este ales din meniul Fereastră; acestea ar trebui să nu intră în conflict cu orice alte identificatori de comandă.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra structuri, CreateWindow, GetSubMenu, MDICREATESTRUCT, WM_COMMAND

Index