GetWindowTask

Funcția GetWindowTask este învechit. Această funcție este furnizat numai pentru compatibilitatea cu 16-bit traducere de Ferestre. Win32-aplicații bazate pe ar trebui să utilizeze funcția GetWindowThreadProcessId.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții

Index