EnumThreadWindows

Funcția EnumThreadWindows enumeră toate nonchild windows asociate cu un fir prin care trece ghidajul pentru fiecare fereastră, la rândul său, la o funcție de apel invers definite de aplicare. EnumThreadWindows continuă până când ultima fereastră este enumerat sau funcția callback întoarce FALSE. Pentru a enumera copil Ferestre de un special fereastra, utilizați funcția EnumChildWindows.

(BOOL EnumThreadWindows DWORD  dwThreadId, / / thread identificatorWNDENUMPROClpfn, / / cursorul în funcție de apel inversLPARAMlParam / / definite de aplicarea valorii);
 

Parametrii

dwThreadId
Identifică firul ale căror windows sunt pentru a fi recenzate.
lpfn
Indicatorul pentru a o funcție de apel invers definite de aplicare. Pentru mai multe informații, consultați EnumThreadWndProc.
lParam
Specifică o valoare definită de aplicare să fie trecut la funcția de apel invers.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, EnumChildWindows, EnumThreadWndProc, EnumWindows

Index