BringWindowToTop

Funcția BringWindowToTop aduce fereastra specificate la partea de sus a ordinea Z. Dacă fereastra este o fereastră de nivel superior, acesta este activat. Dacă fereastra este un copil fereastra, fereastra părinte de nivel superior asociate cu fereastra copil este activat.

(BOOL BringWindowToTop HWND  hWnd / / ocupa fereastra);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra pentru a aduce la partea de sus a ordinea z.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Funcția BringWindowToTop pentru a descoperi orice fereastră care este complet sau par?ial acoperită de alte windows.

Această funcție de asteptare este similar cu funcția SetWindowPos pentru a modifica poziția unei ferestre în ordinea z de asteptare. BringWindowToTop nu face o fereastră o fereastră de nivel superior.

Dacă o cerere nu este în prim-plan și vrea să fie în prim-plan, acesta ar trebui să apel funcția SetForegroundWindow .

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, SetWindowPos, SetActiveWindow, SetForegroundWindow

Index