ShowWindowAsync

Funcția de ShowWindowAsync stabilește statul arată o fereastră creat de un fir de diferite.

(BOOL ShowWindowAsync HWND  hWnd, / / ocupa fereastraintnCmdShow / / afișează starea de fereastra);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra.
nCmdShow
Specifică modul în fereastra este să fie afișate. Pentru o listă de valori posibile, consultați descrierea funcția ShowWindow.

Valorile întroarse

Dacă fereastra a fost vizibilă, anterior, valoarea returnată este nenul.

Dacă fereastra a fost anterior ascunse, valoarea returnată este zero.

Observații

Această funcție posturi un eveniment arată-fereastra la coada de mesaje a ferestrei date. Cererea poate utiliza această funcție pentru a evita devenind închis în timp ce așteptau pentru o aplicație ungur pentru a termina un eveniment arată-fereastra de prelucrare.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, ShowWindow

Index