NCCALCSIZE_PARAMS

Structura NCCALCSIZE_PARAMS conține informații că cererea poate utiliza în timp ce mesajul WM_NCCALCSIZE de prelucrare pentru a calcula dimensiunea, poziția și conținutul valabil din zona client o fereastră.

typedef struct _NCCALCSIZE_PARAMS {/ / nccp RECT rgrc [3]; 
    PWINDOWPOS lppos; 
} NCCALCSIZE_PARAMS 

 

Membrii

rgrc
Specifică o matrice de dreptunghiuri. Primul conține noile coordonate de o fereastră care a fost mutat sau redimensionat. A doua conține coordonatele fereastra înainte de a mutat sau redimensionat. A treia conține coordonatele zone a ferestrei client înainte de fereastra a fost mutată sau redimensionată. Dacă fereastra este o fereastră de copil, coordonatele sunt relativ la zona de client din fereastra părinte. Dacă fereastra este o fereastră de nivel superior, coordonatele sunt relativ la originea ecran.
lppos
Indicator spre o structură WINDOWPOS care conține valorile dimensiune și poziție specificată în opera?iune care s-a mutat sau redimensionat fereastra.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra structuri, MoveWindow, RECT, SetWindowPos, WINDOWPOS, WM_NCCALCSIZE

Index