EN_REQUESTRESIZE

Mesajul de notificare EN_REQUESTRESIZE anunță un control de editare bogat fereastra părinte că conținutul de control sunt mai mici sau mai mari decât dimensiunea ferestrei controlului. Un control de editare bogat trimite acest mesaj de notificare în formă de o WM_NOTIFY mesaj.

EN_REQUESTRESIZE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (REQRESIZE departe *) lpReSize 

 

Parametrii

uID
Identificator de comanda editare bogat.
lpReSize
Indicator spre o structură REQRESIZE.

Valorile întroarse

Nici o valoare returnată.

Observații

Pentru a sprijini fără fund comportamentul unui control de editare bogat, fereastra părinte trebuie să redimensionați controlul, atunci când primește acest mesaj de notificare.

Pentru a primi notificări EN_REQUESTRESIZE, specifica pavilion ENM_REQUESTRESIZE din masca de trimis cu mesajul EM_SETEVENTMASK.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, Rich edita mesajele de notificare, REQRESIZE, WM_NOTIFY

Index