ENCORRECTTEXT

Conține informații despre textul selectat trebuie să fie corectat.

typedef struct _encorrecttext {NMHDR nmhdr;     / / antet de notificare
    CHARRANGE fin;  / / curent de selecție
    WORD seltyp;     / / tip de selecție
} ENCORRECTTEXT 

 

Membrii

seltyp
Valoare specifică conținutul noua selecție. Acest membru este SEL_EMPTY dacă selecția este gol sau unul sau mai multe din următoarele valori:
Valoarea Sensul
SEL_TEXT Text
SEL_OBJECT Cel pu?in un obiect OLE
SEL_MULTICHAR Mai mult de un caracter de text
SEL_MULTIOBJECT Mai mult de un obiect OLE

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat

Index