COMPCOLOR

Structura COMPCOLOR conține setările de culoare pentru un șir de compozi?ia.

typedef struct {}
  COLORREF crText;    
  COLORREF crBackground; 
  DWORD dwEffects;    
} COMPCOLOR 

Membrii

crText
Culoare de text.
crBackground
Culoare de fundal.
dwEffects
Caracterul efect valorile descrise pentru membre dwEffects în structura CHARFORMAT.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, CHARFORMAT

Index