IRichEditOle::InsertObject

Inserează un obiect într-un control de editare bogat.

(HRESULT InsertObject REOBJECT departe  * lpreobject  );
 

Parametrii

lpreobject
Indicator spre o structură REOBJECT con?inând informa?iile obiect ?i interfe?ele. Comanda editare bogat incrementează automat numărul de referință pentru interfe?ele dacă acesta deține pe ele, astfel apelantul poate în condiții de siguranță de presă interfe?ele, dacă nu este necesar.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau E_OUTOFMEMORY dacă memorie nu ar putea fi alocate pentru a insera obiectul.

Dacă cp structura REOBJECT este REO_CP_SELECTION, selecția se înlocuie?te cu obiectul specificat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle, REOBJECT

Index