IRichEditOle::InPlaceDeactivate

Spune un control de editare bogat pentru a dezactiva obiectul pe loc în prezent activ, dacă este cazul.

HRESULT InPlaceDeactivate() 

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Puteți utiliza GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau unele alte valoarea returnată de OLE. Nici o eroare este returnată în cazul în care nu există nici un obiect active în locul.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle

Index