IRichEditOleCallback::DeleteObject

Notificarea care obiect este pe cale să se elimină dintr-un control de editare bogat. Obiectul nu este neapărat fiind eliberat atunci când este numit acest membru.

(HRESULT ȘtergereObiect LPOLEOBJECT  lpoleobj  );
 

Parametrii

lpoleobj
Indicatorul de structura OLEOBJECT care specifică obiectul care este fiind elimină.

Valorile întroarse

Nici o valoare returnată.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOleCallback

Index