REPASTESPECIAL

Conține informații de identificare dacă aspectul de afișare a unui obiect lipit ar trebui să fie pe baza conținutului de obiect sau pictograma care reprezintă obiectul.

typedef struct _repastespecial {DWORD dwAspect;  / / afișa aspect pentru obiect
    DWORD dwParam;   / / aspect date
} REPASTESPECIAL 

 

Membrii

dwAspect
Afișa aspect. Poate fi DVASPECT_CONTENT dacă aspectul unui obiect lipit se bazează pe conținutul obiectului, sau DVASPECT_ICON dacă aspectul se bazează pe vizualizarea pictograma obiectului.
dwParam
Aspect date. În cazul în care dwAspect este DVASPECT_ICON, acest membru conține ghidajul pentru metafile în vederea pictograma obiectului.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat

Index