IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

Interogările aplicarea la dacă se inserează un obiect. Acest membru este numit atunci când lipirea și atunci când lectură RTF.

 (HRESULT QueryInsertObject LPCLSID  lpclsid, LPSTORAGE  lpstg, lung  cp  );
 

Parametrii

lpclsid
Clasa identificator de obiect pentru a introduce.
lpstg
Stocare care conține obiectul.
cp
Caracterul poziția la care va fi inserat obiectul.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Dacă SCODE din rezultatul nu este S_OK, obiectul nu se inserează.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOleCallback

Index