SELCHANGE

SELCHANGE stucture conține informații asociate cu un mesaj de notificare EN_SELCHANGE . Un control de editare bogat trimite notificarea fereastra sa mamă atunci când modifică selecția curentă.

typedef struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE fin; 
    WORD seltyp; 
} SELCHANGE 

 

Membrii

nmhdr
Notificarea antet.
fin
Noua gama de selecție.
seltyp
Valoare specifică conținutul noua selecție. Acest membru este SEL_EMPTY dacă selecția este gol sau unul sau mai multe din următoarele valori:
Valoarea Conținutul selecției
SEL_TEXT Text
SEL_OBJECT Cel pu?in un obiect OLE
SEL_MULTICHAR Mai mult de un caracter de text
SEL_MULTIOBJECT Mai mult de un obiect OLE

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, EN_SELCHANGE

Index