EDITSTREAM

Structura EDITSTREAM conține informații care trece o cerere la un control de editare bogat într-un mesaj EM_STREAMIN sau EM_STREAMOUT . Comanda editare bogat utilizează informațiile pentru un flux de date de transfer în sau din control.

typedef struct _editstream {DWORD dwCookie; 
    DWORD dwError; 
    EDITSTREAMCALLBACK pfnCallback; 
} EDITSTREAM 

 

Membrii

dwCookie
Specifică o valoare definită de aplicare care comanda editare bogat trece la funcția de apel invers EditStreamCallback specificate de statul membru de pfnCallback.
dwError
Indică rezultatele de stream-in (citire) sau operare stream-out (scrie). O valoare de zero indică nici o eroare. O valoare nenul poate fi valoarea returnată de funcția EditStreamCallback sau un cod indicând că controlul a întâlnit o eroare.
pfnCallback
Indicatorul pentru a o funcție de EditStreamCallback , care este o funcție definită de aplicare care controlul apeluri pentru transferul de date. Controlul apelează funcția de apel invers în mod repetat, transferul de o parte din date cu fiecare apel.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, EditStreamCallback, EM_STREAMIN, EM_STREAMOUT

Index