IRichEditOle::HandsOffStorage

Spune un control de editare bogat să-i elibereze referin?a la interfața de stocare asociate cu obiectul specificat. Acest apel nu apel obiectului IPersistStorage::HandsOffStorage metoda, Apelantul trebuie să faci asta.

(HRESULT HandsOffStorage LONG iob  );
 

Parametrii

iob
Indicele de obiect al cărei stocare este să fie lansat. Dacă acest parametru este REO_IOB_SELECTION, stocare obiectului selectat va fi lansat.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau E_INVALIDARG în cazul în care indicele nu este valid.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index