IRichEditOle::SaveCompleted

Spune un control de editare bogat că cele mai recente salva opera?iunea a fost finalizat, și că ar trebui să de?ină o stocare diferite pentru obiectul.

 (HRESULT SaveCompleted LUNG  iob, LPSTORAGE  lpstg  );
 

Parametrii

iob
Indicele de obiect al cărei stocare este fiind specificat. Dacă acest parametru este REO_IOB_SELECTION, se utilizează obiectul selectat.
pstg
Stocare noi pentru obiect. În cazul în care depozitarea nu este nul, de control de editare bogat comunicate orice depozitare este deține în prezent pentru obiect, și utilizează această stocare noi în schimb.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes. Utilizarea GetScode pentru a prelua o SCODE. Poate fi S_OK pe succesul sau E_INVALIDARG în cazul în care indicele nu este valid.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, IRichEditOle

Index