EN_STOPNOUNDO

Anunță un bogat controlului fereastra părinte care a avut loc o acțiune pentru care controlul nu pot aloca suficienta memorie men?inerea stării Anulare editare. Un control de editare bogat trimite acest mesaj de notificare în formă de o WM_NOTIFY mesaj.

EN_STOPNOUNDO
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = (LPARAM) (NMHDR departe *) lpNmHdr 

Parametrii

uID
Identificator de comanda editare bogat.
lpNmHdr
Indicator spre o structură NMHDR.

Valorile întroarse

Returnează zero pentru a continua acțiunea, diferită de zero pentru a opri aceasta.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Rich Editare controale prezentare, mesajele de notificare editare bogat, NMHDR, WM_NOTIFY

Index