Crearea unei liste de resurse

Următorul exemplu creează o listă de resurse fiecare în parte.EXE dosar. Lista este scris la RESINFO.TXT dosar.

Codul demonstrează cum pentru a încărca fișierul executabil, creați un fișier în care să scrie informațiile de resurse, și apela funcția EnumResourceTypes pentru a trimite fiecare tip de resursă găsit în modulul la funcția de apel invers definite de aplicare EnumTypesFunc. Consultați EnumResTypeProc pentru informații despre funcțiile de apel invers de acest tip. Această funcție de apel invers folosește funcția EnumResourceNames să treacă numele fiecare resursă în tipul specificat la o altă funcție de apel invers definite de cerere, EnumNamesFunc. Consultați EnumResNameProc pentru informații despre funcțiile de apel invers de acest tip. EnumNamesFunc utilizează funcția EnumResourceLanguages să treacă limba din fiecare resursă de tipul specificat și numele la o funcție de apel invers ter?e, EnumLangsFunc. Consultați EnumResLangProc pentru informații despre funcțiile de apel invers de acest tip. EnumLangsFunc scrie despre resursa de tipul specificat, numele și limba RESINFO.TXT dosar.

char szBuffer[80]; // print buffer for EnumResourceTypes 
DWORD cbWritten;  // number of bytes written to res. info. file 
int cbString;   // length of string in sprintf 
 
// Declare callback functions. 
BOOL EnumTypesFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPTSTR lpType, 
  LONG lParam); 
 
BOOL EnumNamesFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPCTSTR lpType, 
  LPTSTR lpName, 
  LONG lParam); 
 
BOOL EnumLangsFunc( 
  HANDLE hModule, 
  LPCTSTR lpType, 
  LPCTSTR lpName, 
  WORD wLang, 
  LONG lParam); 
 
// Load the .EXE whose resources you want to list. 
hExe = LoadLibrary("hand.exe"); 
 
if (hExe == NULL) 
{ 
  ErrorHandler("Could not load .EXE."); 
} 
 
// Create a file to contain the resource info. 
hFile = CreateFile("resinfo.txt",   // name of file 
  GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,   // access mode 
  0,                 // share mode 
  (LPSECURITY_ATTRIBUTES) NULL,   // no security 
  CREATE_ALWAYS,           // create flags 
  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,       // file attributes 
  (HANDLE) NULL);          // no template 
if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) { 
  ErrorHandler("Could not open file."); 
} 
 
// Find all of the loaded file's resources. 
cbString = sprintf(szBuffer, 
  "The file contains the following resources:\n\n"); 
 
WriteFile(hFile,      // file to hold resource info. 
  szBuffer,       // what to write to the file 
  (DWORD) cbString,   // number of bytes in szBuffer 
  &cbWritten,      // number of bytes written 
  NULL);         // no overlapped I/O 
 
EnumResourceTypes(hExe,       // module handle 
  (ENUMRESTYPEPROC)EnumTypesFunc, // callback function 
  0);               // extra parameter 
 
// Unload the executable file whose resources were 
// enumerated and close the file created to contain 
// the resource information. 
 
FreeLibrary(hExe); 
CloseHandle(hFile); 
 
//  FUNCTION: EnumTypesFunc(HANDLE, LPSTR, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource type callback 
 
BOOL EnumTypesFunc( 
  HANDLE hModule,  // module handle 
  LPTSTR lpType,  // address of resource type 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
           // used for error checking 
{ 
  int cbString; 
 
  // Write the resource type to a resource information file. 
  // The type may be a string or an unsigned decimal 
  // integer, so test before printing. 
 
  if ((ULONG)lpType & 0xFFFF0000) 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "Type: %s\n", lpType); 
  } 
  else 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "Type: %u\n", (USHORT)lpType); 
  } 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  // Find the names of all resources of type lpType. 
  EnumResourceNames(hModule, 
    lpType, 
    (ENUMRESNAMEPROC)EnumNamesFunc, 
    0); 
 
  return TRUE; 
} 
 
//  FUNCTION: EnumNamesFunc(HANDLE, LPSTR, LPSTR, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource name callback 
 
BOOL EnumNamesFunc( 
  HANDLE hModule,  // module handle 
  LPCTSTR lpType,  // address of resource type 
  LPTSTR lpName,  // address of resource name 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
           // used for error checking 
{ 
  int cbString; 
 
   // Write the resource name to a resource information file. 
   // The name may be a string or an unsigned decimal 
   // integer, so test before printing. 
 
  if ((ULONG)lpName & 0xFFFF0000) 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "\tName: %s\n", lpName); 
  } 
  else 
  { 
    cbString = sprintf(szBuffer, "\tName: %u\n", 
      (USHORT)lpName); 
  } 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
   // Find the languages of all resources of type 
   // lpType and name lpName. 
 
  EnumResourceLanguages(hModule, 
    lpType, 
    lpName, 
    (ENUMRESLANGPROC)EnumLangsFunc, 
    0); 
 
  return TRUE; 
} 
 
//  FUNCTION: EnumLangsFunc(HANDLE, LPSTR, LPSTR, WORD, LONG) 
// 
//  PURPOSE: Resource language callback 
 
BOOL EnumLangsFunc( 
  HANDLE hModule, // module handle 
  LPCTSTR lpType, // address of resource type 
  LPCTSTR lpName, // address of resource name 
  WORD wLang,   // resource language 
  LONG lParam)   // extra parameter, could be 
            used for error checking 
{ 
  HANDLE hResInfo; 
  char szBuffer[80]; 
  int cbString = 0; 
 
  hResInfo = FindResourceEx(hModule, lpType, lpName, wLang); 
 
  // Write the resource language to the resource information file. 
  cbString = sprintf(szBuffer, "\t\tLanguage: %u\n", USHORT)wLang); 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  // Write the resource handle and size to buffer. 
  cbString = sprintf(szBuffer, 
    "\t\thResInfo == %lx, Size == %lu\n\n", 
    hResInfo, 
    SizeofResource(hModule, hResInfo)); 
 
  WriteFile(hFile, szBuffer, (DWORD) cbString, 
    &cbWritten, NULL); 
 
  return TRUE; 
} 
 

Index