GetMenuItemRect

Funcția GetMenuItemRect preia dreptunghiului de încadrare pentru elementul de meniu specificat.

(BOOL GetMenuItemRect HWND  hWnd,  HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  LPRECT  lprcItem  );
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra care conține meniul.

Windows NT 5.0 și Windows 98: Dacă această valoare este NULL și parametrul hMenu reprezintă un meniu pop-up, funcția va găsi fereastra meniul.

hMenu
Mâner pentru un meniu.
uItem
Zero-based poziția elementului de meniu.
lprcItem
Indicatorul pentru a o structura RECT care primește dreptunghiului de încadrare din meniul specificat articol exprimat în coordonate de ecran.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?iile de eroare, utilizați GetLastError funcția.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, RECT

Index