MOUSEMOVEPOINT

[Acest lucru este documenta?ia preliminare și subiect pentru a schimba].

Structura MOUSEMOVEPOINT conține informații despre locația lui mouse-ul în coordonate de ecran.

typedef struct tagMOUSEMOVEPOINT {}
    int x;
    int y;
    DWORD timp;
    DWORD dwExtraInfo;
} MOUSEMOVEPOINT, * PMOUSEMOVEPOINT, ÎN PREZENT * LPMOUSEMOVEPOINT 

Membrii

x
Identifică coordonata x mouse-ului.
y
Identifică coordonata y mouse-ului.
timp
Specifică ștampila timp coordonate mouse-ul.
dwExtraInfo
Specifică informații suplimentare asociate cu acest coordonate.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 98 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare de intrare mouse-ul, structuri de intrare mouse-ul, GetMouseMovePoints

Index