Lista casetă de structuri

Următoarea structură este folosit cu casetele listă.

DELETEITEMSTRUCT

Index