PrimeșteFocalizare

Funcția PrimeșteFocalizare preia ghidajul în fereastra care are focalizarea tastaturii, dacă fereastra este asociat cu firul de asteptare mesaj coadă.

HWND GetFocus(VOID)

 

Parametrii

Această funcție are parametri nu.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este ghidajul în fereastra cu tastatura se concentreze. Dacă firul de asteptare mesaj coada nu au o fereastră asociate cu accent tastatură, valoarea returnată este NULL.

Observații

Chiar dacă PrimeșteFocalizare Întoarce NULL, un alt fir coada pot fi asociate cu o fereastră care are focalizarea tastaturii.

Utilizați funcția GetForegroundWindow pentru a prelua ghidajul de la fereastra cu care utilizatorul lucrează în prezent. Aveți posibilitatea să asociați dumneavoastră thread mesaj coadă cu windows de?inute de un alt fir utilizând funcția AttachThreadInput.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index