GetKeyboardLayoutName

Funcția GetKeyboardLayoutName preia numele de structura tastaturii active.

(BOOL GetKeyboardLayoutName LPTSTR  pwszKLID / / indicatorul pentru a tampon pentru Nume dispunere);
 

Parametrii

pwszKLID
Indicatorul către buffer-ul de la cel puțin KL_NAMELENGTH de caractere care va primi numele de structura tastaturii, inclusiv NULL terminator. Acest lucru va fi o copie a șirul pentru funcția de LoadKeyboardLayout , cu excepția cazului în aspect substituire a avut loc.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Windows NT: GetKeyboardLayoutName primește numele de structura tastaturii active pentru sistemul de.

Windows 95: GetKeyboardLayoutName primește numele de structura tastaturii active pentru firul de asteptare.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, ActivateKeyboardLayout, LoadKeyboardLayout, UnloadKeyboardLayout

Index