UnregisterHotKey

Funcția UnregisterHotKey eliberează o tastă înmatriculat anterior de asteptare firul de.

(BOOL UnregisterHotKey HWND  hWnd, / / fereastra asociate cu tastăintID-ul / / identificator de tastă);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra asociată cu tasta fierbinte pentru a fi eliberat. Acest parametru trebuie NULL dacă cheia fierbinte nu este asociat cu o fereastră.
id-ul
Identificatorul cheii fierbinte pentru a fi eliberat.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Tastatură intrare prezentare generală, funcții de Input tastatură, RegisterHotKey, WM_HOTKEY

Index