Crearea tabelului Accelerator

Primul pas în crearea unui tabel de accelera?ie la timpul de execuție este de umplere o matrice structurilor ACCEL . Fiecare structură în matrice defineste un accelerator în tabel. Un accelerator definiție include sale steagurile, sale cheie și identificatorul său. ACCEL structura are următoarea formă.

typedef struct tagACCEL {/ / accl OCTET fVirt; 
    CUVÂNTUL cheie; 
    WORD cmd; 
} ACCEL 

 

Definiți un accelerator keystroke specificând un cod ASCII de caractere sau un virtual-cheie code membru cheie din structura ACCEL . Dacă specificați un cod de virtual-cheie, trebuie să includă în primul rând pavilion FVIRTKEY membru fVirt ; în caz contrar, sistemul interpretează codul ca un cod de caractere ASCII. Aveți posibilitatea să includeți pavilion FCONTROL, FALT, sau FSHIFT, sau toate cele trei, pentru a combina, ctrl, alt sau tasta shift cu taste.

Pentru a crea tabelul accelerator, trece adresa matrice de structuri ACCEL la funcția de CreateAcceleratorTable . CreateAcceleratorTable creează tabelul accelerator și mâner se întoarce la tabelul.

Index