ICONMETRICS

Structura ICONMETRICS conține măsurătorile scalabilă asociate cu pictograme. Această structură este folosit cu SystemParametersInfo funcție atunci când acțiunea SPI_GETICONMETRICS sau SPI_SETICONMETRICS este specificată.

 typedef struct tagICONMETRICS {UINT cbSize; 
    int iHorzSpacing; 
    int iVertSpacing; 
    int iTitleWrap; 
    LOGFONT lfFont; 
} ICONMETRICS, ÎN PREZENT * LPICONMETRICS 

 

Membrii

cbSize
Specifică dimensiunea structurii, în octeți.
iHorzSpacing și iVertSpacing
Spațiu orizontal ?i vertical, în pixeli, pentru fiecare pictogramă aranjate.
iTitleWrap
Titlul încadrare pavilion. În cazul în care aceasta este diferită de zero, titlurilor de pictograme wrap la o nouă linie. Dacă acest membru este zero, titlurile nu wrap.
lfFont
Specifică fontul pentru a utiliza pentru titlurilor de pictograme.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.5 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Unicode:Definit ca structurile Unicode și ANSI.

A se vedea, de asemenea

Prezentare icoane, icoana structuri, SystemParametersInfo

Index