Face un tampon de Text doar-în-citire

Pentru fiecare control de editare, sistemul menține un pavilion doar-în-citire care indică dacă un control text este citire-scriere (implicit) sau doar în citire. Cererea poate seta pavilion citire-scriere sau doar-în-citire pentru textul prin trimiterea controlul un mesaj EM_SETREADONLY . Pentru a determina dacă un control de editare este doar-în-citire, cererea poate apela funcția GetWindowLong folosind constanta de GWL_STYLE. Mesajul EM_SETREADONLY se aplică la ambele controale de editare singur-linie și cu mai multe linii.

Index