EN_MAXTEXT

EN_MAXTEXT notificare mesajul este expediat când introducerea textului a depă?it numărul precizat de caractere de control editare. Inserare text a fost trunchiate.

Acest mesaj este trimis, de asemenea, atunci când un control de editare nu este stilul ES_AUTOHSCROLL și numărul de caractere pentru a introduce ar trebui să depă?ească lă?imea de comanda editare.

Acest mesaj este trimis, de asemenea, atunci când un control de editare nu este stilul ES_AUTOVSCROLL și numărul total de linii care rezultă din o Inserare text ar depă?i înăl?imea de comanda editare.

Fereastra părinte de comanda Editare prime?te acest mesaj de notificare prin mesaj WM_COMMAND.

EN_MAXTEXT idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identificator de editare de control hwndEditCtrl = lParam (HWND);      / / ocupa de editare de control 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Editare controale prezentare, Editare mesaje de Control

Index