Prelucrare WM_INITDIALOG și mesaje WM_DESTROY într-o casetă de Dialog proprietarul-trase

Când utilizați o casetă combo într-o casetă de dialog, aveți de obicei răspunde la un mesaj WM_INITDIALOG de inițializare caseta combo. Exemplu în crearea o casetă de Dialog Square masă sarcini bitmap-uri utilizate pentru caseta combo-trase de proprietar, apoi solicită aplicarea-definite InitGroupList funcție pentru a inițializa caseta combo. Ea, de asemenea, selectează primul element listă din caseta combo, apoi solicită aplicarea-definite InitFoodList funcție pentru a inițializa caseta listă.

În exemplu, caseta combo-trase de proprietar este o casetă listă verticală care conțin numele de fiecare dintre grupe alimentare patru. InitGroupListadaugă numele din fiecare grup de produse alimentare, și solicită aplicarea-definite SetItemData funcție pentru a asocia o constantă cu fiecare element din listă care identifică un grup de alimentare corespunzătoare.

Caseta listă în exemplul conține numele de produse alimentare în grupul de alimentare selectat. InitFoodListreinițializează conținutul casetei listă, apoi adaugă numele selecția curentă de alimentare în curent alimentare listă verticală caseta de grup.

Caseta de dialog procedura procesează mesajul WM_DESTROY pentru a șterge fișiere bitmap în caseta combo-trase de proprietar.

Index