Verificarea statul de un parametru de accesibilitate

Următorul fragment de cod utilizează GetSystemMetrics funcție pentru a verifica parametrul AratăSunete. Dacă GetSystemMetrics întoarce TRUE, cererea trebuie să prezinte toate informa?iile importante în formă vizuală.

BOOL fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 

 

Index