Rozmiar okna

Rozmiar okna (wysokość i szerokość) jest podana w pikselach. Okno może mieć zerowej szerokości lub wysokości. Jeśli aplikacja ustawia okno szerokość i wysokość na zero, system ustawia rozmiar domyślny rozmiar minimalny okna. Wykrywanie domyślny rozmiar okna minimalne, aplikacja używa GetSystemMetrics funkcji flagi SM_CXMIN i SM_CYMIN.

Aplikacja może trzeba tworzyć okna z obszaru klienckiego danego rozmiaru. Funkcje AdjustWindowRect i AdjustWindowRectEx obliczyć wymagany rozmiar okna w oparciu o żądanej wielkości obszaru klienckiego. Aplikację można przekazać wartości wynikowe rozmiar funkcji funkcji CreateWindowEx.

Aplikacja może rozmiar okna, tak, że jest bardzo duży; Jednak to powinno nie rozmiar okna tak, że jest ona większa niż ekranu. Przed ustawieniem rozmiaru okna, wniosek należy sprawdzić szerokość i wysokość ekranu przy użyciu flag SM_CXSCREEN i SM_CYSCREEN GetSystemMetrics.

Index