Obramowanie okna

Okno może mieć jeden z następujących stylów obramowania.

Styl obramowania Opis
WS_BORDER Tworzy okno z obramowanie w postaci linii cienki.
WS_DLGFRAME Tworzy okno z obramowaniem podwójnym, styl zazwyczaj używane w oknach dialogowych. Okno z tego stylu nie może mieć pasek tytułu.
WS_EX_DLGMODALFRAME Tworzy okno z obramowaniem podwójnym. W przeciwieństwie do stylu WS_DLGFRAME aplikacji można również określić styl WS_CAPTION, aby utworzyć pasek tytułu okna.
WS_EX_STATICEDGE Tworzy okno stylem trójwymiarowego obramowania, przeznaczonych do elementów, które nie akceptują wprowadzanie danych przez użytkownika.
WS_THICKFRAME Tworzy okno z obramowaniem zmiany rozmiaru.

Okno stylem, WS_OVERLAPPED lub WS_POPUPWINDOW ma styl WS_BORDER domyślnie. Jeden z innych stylów obramowania musi być połączona z WS_OVERLAPPED lub WS_POPUPWINDOW styl do okna inny styl obramowania.

Jeśli żaden styl obramowania jest określona dla okna stylem, WS_POPUP lub WS_CHILD, system tworzy okno bez obramowania. Aplikacja może używać okien podrzędnych obramowania do dzielenia obszaru klienckiego okno nadrzędne przy zachowaniu działów niewidoczne dla użytkownika.

Index