Nadrzędne i podrzędne style

Następujące style wpływają na relacji przycinania między okno nadrzędne i jego okien podrzędnych oraz między okna podrzędnego i jego windows element równorzędny.

Styl Opis
WS_CLIPCHILDREN Z wyłączeniem obszaru zajmowanego przez okien podrzędnych, podczas rysowania w okno nadrzędne. Użyj tego stylu, tworząc okno nadrzędne.
WS_CLIPSIBLINGS Klipy okien podrzędnych względem siebie; oznacza to, że, gdy okno, w szczególności otrzymuje WM_PAINT wiadomości, styl WS_CLIPSIBLINGS klipów wszystkich innych nakładających się okien podrzędnych z regionu okna podrzędnego, należy zaktualizować. Jeśli zachodzą na siebie okien podrzędnych i WS_CLIPSIBLINGS nie jest określony, jest możliwe, podczas rysowania obszaru klienta okna jedno dziecko, aby narysować na obszarze klienta innego sąsiadujące okna podrzędnego.

Index