Okno tylko do wiadomości

[To wstępne dokumentacji oraz z zastrzeżeniem zmiany.]

System Windows NT 5.0 i nowsze

Okno tylko do wiadomości umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości. To nie jest widoczny, ma nie współrzędną, nie mogą być wyliczone i otrzymywania wiadomości emisji. Okno po prostu wysyła wiadomości.

Aby utworzyć okna w trybie tylko do wiadomości, należy określić stała HWND_MESSAGE lub dojścia do istniejących okno tylko do wiadomości w parametrze hWndParent funkcji funkcji CreateWindowEx . Można również zmienić istniejące okno aby oknie tylko do wiadomości, określając HWND_MESSAGE w parametrze hWndNewParent w funkcji SetParent.

Aby znaleźć tylko do wiadomości systemu windows, należy określić HWND_MESSAGE w parametrze hwndParent funkcji FindWindowEx . Ponadto FindWindowEx przeszukuje tylko do wiadomości systemu windows, a także okien najwyższego poziomu, jeśli parametry hwndParent i hwndChildAfter mają wartość NULL.

Index