Okno pulpitu

Podczas uruchamiania systemu, automatycznie tworzy okna pulpitu. W oknie pulpitu jest zdefiniowane w systemie okno, w którym farby tło ekranu i służy jako podstawa dla wszystkich okien wyświetlone przez wszystkie aplikacje.

Okna pulpitu używa bitmapy, aby malować tło ekranu. Wzorzec stworzony przez mapy bitowej jest nazywane tapetę pulpitu. Używa domyślnie mapy bitowej z okna pulpitu.Pliku BMP, określonego w rejestrze jako tapeta pulpitu.

Funkcja GetDesktopWindow zwraca uchwyt okna pulpitu.

Aplikacją konfiguracji systemu, takich jak aplet panelu sterowania, zmiany tapety pulpitu przy użyciu funkcji parametru SystemParametersInfo z parametrem wAction ustawiony na SPI_SETDESKWALLPAPER i parametr lpvParam , określający nazwę pliku mapy bitowej. Parametru SystemParametersInfo następnie ładuje bitmapy z określonego pliku, używa bitmapy, aby malować tło ekranu i wprowadzi nową nazwę pliku w rejestrze.

Index