WM_COMPACTING

WM_COMPACTING wiadomość jest wysyłana do wszystkich okien najwyższego poziomu, gdy system wykryje, że więcej niż 12,5% czasu systemowego w przedziale 30 do 60 sekund jest poświęconą kompaktowanie pamięci. Oznacza to, że pamięć systemowa jest niski.

WM_COMPACTING wCompactRatio = wParam; / / kompaktowanie stosunek 

 

Parametry

wCompactRatio
Wartość wParam. Określa współczynnik czasu jednostka centralna (CPU) aktualnie wydawanych przez kompaktowania pamięci systemowej do czasu procesora, aktualnie wydawanych przez system wykonywania innych operacji. Na przykład 0x8000 reprezentuje 50 procent pamięci kompaktowania czas CPU.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Gdy aplikacja odbierze ten komunikat, należy wolne tak dużej ilości pamięci jak to możliwe, biorąc pod uwagę obecny poziom aktywności aplikacji i całkowita liczba aplikacji uruchomionych w systemie.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna