Klas systemowych

System rejestruje klas systemowych dla wszystkich procesów do używania. Każdy proces można użyć klasy systemu w dowolnym czasie. Ponieważ system rejestruje tych klas, proces nie zniszczy ich.

Każda aplikacja oparta na Win32 otrzyma własną kopię klas systemowych. Wszystkich aplikacji 16-bitowych opartych na systemie Windows w tym samym VDM udział klas systemowych, tak jak na 16-bitowego systemu Windows.

W poniższej tabeli opisano klas systemowych:

Klasa Opis
Przycisk Klasa dla przycisku.
Składnik ComboBox Klasa dla pola kombi.
ComboLBox Klasa dla pola listy w polu kombi.
DDEMLEvent Systemu Windows NT: Klasa zdarzenia DDEML.
Edycja Klasa dla formant edycyjny.
Pole listy Klasa dla pola listy.
MDIClient Klasa dla okna klienta MDI.
Komunikat Systemu Windows NT 5.0 i nowsze: Klasy okna tylko do wiadomości.
Pasek przewijania Klasa dla paska przewijania.
Statyczne Klasy statyczne formantu.
# 32768 Klasa dla menu.
# 32769 Klasa dla okna pulpitu.
# 32770 Klasy okna dialogowego.
# 32771 Klasa dla Okno przełączania zadań.
# 32772 Windows NT: klasa dla tytuły ikon.

Systemu Windows 95 i Windows 98: System rejestruje klas systemowych podczas uruchamiania.

Systemu Windows NT: System rejestruje klas systemowych dla procesu jeden z jego wątki wywołania użytkownik po raz pierwszy lub funkcji interfejsu GDI.

Index