Wyciągnąć właściciela formantu statyczne

Za pomocą stylu SS_OWNERDRAW, aplikacja może przejąć odpowiedzialność za malowanie formant statyczne. Okno nadrzędne rysowane właściciela formantu statyczne (właściciel) odbiera wiadomość WM_DRAWITEM , ilekroć statyczne kontroli musi być malowane. Komunikat zawiera adres strukturę DRAWITEMSTRUCT , zawierający informacje okna właściciela używa podczas rysowania kontroli.

Index