Kolory paska przewijania i metryk

Wartość zdefiniowana przez system kolorów, COLOR_SCROLLBAR, określa kolor trzonie paska przewijania. Użycie funkcji GetSysColor w celu określenia kolorów wału i SetSysColors funkcja Ustaw kolor wału. Zauważ jednak, że ta zmiana koloru dotyczy wszystkich pasków przewijania w systemie.

Można uzyskać wymiarów bitmap, używanym przez system w paski przewijania standardowych wywołując GetSystemMetrics funkcji. Poniżej przedstawiono wartości metryki systemu skojarzonych z pasków przewijania.

Systemu metrycznego Opis
SM_CXHSCROLL Szerokość strzałkę mapy bitowej na poziomym pasku przewijania
SM_CXHTHUMB Szerokość pola przewijania na pasku przewijania poziomego. Wartość ta pobiera szerokość paska przewijania, który ma rozmiar strony zero.
SM_CXVSCROLL Szerokość bitmapy strzałki na pasku przewijania pionowego
SM_CYHSCROLL Wysokość strzałki mapy bitowej na poziomym pasku przewijania
SM_CYVSCROLL Wysokość strzałki mapy bitowej na pionowy pasek przewijania
SM_CYVTHUMB Wysokość pola przewijania na pasku przewijania pionowego. Wartość ta pobiera wysokość paska przewijania, który ma rozmiar strony zero.

Index